Landzigt 2.JPG

 

Het thema van de landelijke Week van de Toegankelijkheid 2022 was Gewoon welkom. Fonds 1818 startte in dit kader een vooronderzoek om de wensen en mogelijkheden van kinderboerderijen op het gebied van toegankelijkheid en inclusiviteit in beeld te brengen. In feite was de vraag dus hoe de toegankelijkheid van kinderboerderijen vergroot kan worden voor bezoekers met een beperking. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Hans de Rijk.

Dat onderzoek was overigens een kolfje naar zijn hand, want Hans de Rijk is niet alleen hoofd van de afdeling Stadsboerderijen van Den Haag, maar ook oprichter van Kinderboerderijen Actief en één van de ondertekenaars van het SamenSpeelAkkoord. Die ondertekenaars streven naar een Inclusieve speelcultuur, meer Samenspeelplekken en meer en betere toegankelijke kennis over Samen spelen.

Hans inventariseerde bij boerderijen in Den Haag en omgeving de ambities en ideeën over het vergroten van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Dat leverde veel ideeën op, variërend van aanpassen van het caviahok tot een hoogte waarop iemand in een rolstoel de dieren ook kan zien tot het volledige terrein egaliseren. Deze lijst wordt verfijnd totdat er een aantal punten over is waarop daadwerkelijk actie wordt ondernomen.

Laat je voortdurend uitdagen

Voor Hans is hierbij belangrijk dat medewerkers van de boerderijen blijven nadenken over wat ze willen veranderen en wie ze daarbij willen betrekken. Contact houden met de doelgroep is daarbij onontbeerlijk. “Laat je vooral voortdurend uitdagen, daar krijg je energie van.”

Als je er zo over nadenkt, komen de goede ideeën als vanzelf, inclusie wordt dan bijna iets vanzelfsprekends. Het dient zich aan als kans, die wordt benut. De plek waar we het interview houden, is een mooi voorbeeld van dat soort inclusie. Ipse de Bruggen, zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking, beheert lunchcafé De Smulhoeve, pal naast kinderboerderij Landzigt. Op de boerderij werkt, parttime of fulltime, een aantal klanten van Ipse de Bruggen. Samen met hun begeleiders helpen ze de beheerders met de dagelijkse klussen op de boerderij. Mensen die lunchen in De Smulhoeve gaan ook vaak nog even langs bij de stadsboerderij, of omgekeerd.

Je kunt niets verordonneren

De interviewer ziet twee lijnen als het gaat om de huidige ontwikkeling van kinderboerderijen. Ze kunnen dus fungeren als een ontmoetingsplek voor allerlei mensen, met en zonder beperking, en leveren zo een bijdrage aan de inclusieve samenleving. Aan de andere kant krijgen ze steeds meer een bredere functie in de wijk. Je kunt er bijvoorbeeld gebruikt frituurvet inleveren, oude kleding of kleine apparaten, allemaal om te recyclen.

Hans: “Ben ik met je eens, maar ik moet er wel een kanttekening bij maken. Je kunt niet zomaar zeggen als gemeente ‘vanaf nu is deze plek een inleverpunt voor apparaten’, en dan denken dat dat ook gaat lopen. Dat soort dingen kan je niet verordonneren, ze moeten uit de mensen zelf komen. Als je ze maar genoeg enthousiasmeert om over hun omgeving en hun omstandigheden na te denken, komen ze vanzelf met goede ideeën. Dat is nu juist wat ik op dit moment aan het doen ben in het project van Fonds 1818. Mensen zich laten afvragen: ‘wat gaat er goed, en wat kunnen we nog verbeteren?’ Eigenlijk gaat het niet eens zozeer om een lijst met plannen. Het gaat om het oproepen van de ambitie om samen iets te bereiken.”

Websites:

http://kinderboerderijenactief.nl/

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/vrije-tijd-en-recreatie/stadsboerderijen-in-den-haag.htm

In het volgende nummer leest u meer over boerderijen in Den Haag, zoals wat moet BuurtBoerderij De Nijkamphoeve met moestuinbakken?

Edward de Bruin

 

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer