Over Voorall

Voorall is een belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking, al sinds 1 oktober 2006. Wij zetten ons in voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of een chronische ziekte en geven hun een stem.

Inclusief
Mensen met een beperking willen, net als ieder ander, meedoen in de samenleving en regie houden over hun eigen leven. Dat kan alleen als gemeente, organisaties, bedrijven en inwoners zich inzetten om voorzieningen zo toegankelijk mogelijk te maken. Voorall helpt hen daarbij.

Toegankelijk
Daarom stelt Voorall adviezen op, voert testen uit, doet onderzoek en is een kenniscentrum op het terrein van toegankelijkheid. Alles om het aantal hindernissen te verminderen. Zonder de inzet van Voorall worden die niet of niet snel genoeg weggenomen. Onze ambitie: goede toegankelijkheid op alle terreinen. 

Ervaringsdeskundigen onmisbaar
Om hindernissen weg te nemen, zodat iedereen kan meedoen in het dagelijkse leven heeft Voorall ervaringsdeskundigen nodig, Hagenaars met een beperking. Zij zijn onze ogen en oren in de stad. Als zij Voorall doorgeven wat zij zien, horen en meemaken, helpen zij niet alleen zichzelf, maar ook andere inwoners met een beperking. Samen met ervaringsdeskundigen komen we stapje voor stapje dichter bij een inclusieve, toegankelijke stad.

Aanspreekpunt
Ongeveer 80.000 tot 100.000 inwoners van Den Haag hebben een beperking of chronische ziekte. En hun aantal groeit: doordat er steeds meer mensen in Den Haag komen wonen, en door vergrijzing. Met Voorall hebben zij een aanspreekpunt waar zij terechtkunnen met hun ervaringen en signalen. Kortom, Voorall is onmisbaar voor een inclusieve en toegankelijke stad. 

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer