Als vrijwilliger én als betaald medewerker krijg je bij Voorall alle kans om je talenten en interesses te ontwikkelen. Of je nu een beperking hebt of niet: jij kunt een belangrijke bijdrage leveren aan een stad waarin mensen mét en zonder beperking welkom zijn. 

 

Vacature lid voor de Raad van Toezicht

Voorall is een stichting gericht op het behartigen van de belangen van Hagenaars met een beperking. Voorall brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de gemeente en andere organisaties om inclusie en toegankelijkheid te bevorderen. Daarnaast organiseert Voorall talrijke activiteiten om het belang van inclusie en toegankelijkheid bij bestuurders, beleidsmakers en inwoners van Den Haag op het netvlies te krijgen en te houden. De subsidie bedraagt circa 600 duizend per jaar.

Voorall heeft een directeur-bestuurder en acht medewerkers, die samen met circa honderd vrijwilligers op een slagvaardige manier vele tientallen activiteiten en projecten per jaar uitvoeren. Verdere informatie is te vinden op website (www.voorall.nl)

Raad van Toezicht
De werkzaamheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een Governancecode die specifiek is opgesteld voor Voorall. Omdat Voorall een kleine organisatie is, ligt het accent bij de Raad van Toezicht op de klankbordfunctie: met raad en daad bijstaan van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter. Een benoeming geldt voor vier jaar en kan eenmalig worden verlengd.

Profiel
De Raad van Toezicht hecht eraan dat de samenstelling van de Raad een goede afspiegeling is van de Haagse bevolking én de doelgroep van Voorall goed representeert. Daarnaast streeft de RvT naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen en een goede leeftijdsverdeling.

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een aantal deskundigheden:

 • Generalistisch en strategisch denkvermogen, onafhankelijke, kritische instelling;
 • Interesse voor of ervaring met de rol van toezichthouder;
 • Affiniteit met de doelstelling van Voorall en met de doelgroep;
 • Belangstelling voor of beschikken over kennis om financiële documenten te beoordelen;
 • Deskundigheid op het terrein van HRM;
 • Beschikken over een voor Voorall relevant (Haags) netwerk;
 • Deskundigheid op het terrein van beleid voor mensen met een beperking zoals toegankelijkheid en/of inclusie, welzijn, zorg, onderwijs, werk of wonen;
 • Affiniteit met of deskundigheid op het gebied van bestuurlijke en politieke verhoudingen en processen;

Ter versterking van het team herkent de ideale kandidaat zich goed in bovenstaande opsomming van deskundigheden.

Taakverdeling binnen de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht kent, met uitzondering van de rol van voorzitter, geen vaste functieverdeling. Wel hebben de leden specifieke aandachtsgebieden. Het voornemen de rolverdeling binnen de Raad op termijn opnieuw te bespreken.

Overig
De Raad van Toezicht vergadert circa vijf keer per jaar in het kantoor van Voorall. De directeur-bestuurder woont de vergaderingen bij en bereidt deze in overleg met de voorzitter voor. De leden krijgen geen vergoeding voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Wel kunnen de reiskosten worden gedeclareerd.

Meer weten of solliciteren
Solliciteren kan tot en met 14 juli 2024. De sollicitatiebrief en het cv kunnen gemaild worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats in de avonduren. Wil je meer weten over de vacature, neem dan contact op met Karol Henke. Hij is bereikbaar op 06 3495 4286.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 


 

Vrijwilligersvacature: Wil jij bijdragen aan toegankelijke openbare gebouwen voor iedereen?

Voorall, voor Hagenaars met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking of chronische ziekte, is dé organisatie in Den Haag die zich sterk maakt voor de toegankelijkheid van openbare gebouwen. Een speciaal team werkt hier hard aan door opgespoorde knelpunten onder de loep te nemen en hier advies over uit te brengen op de plek waar dat nodig is.

Het team zoekt versterking van iemand die het verschil wil maken voor Hagenaars met een beperking en zou heel blij zijn met iemand die weet hoe gebouwen in elkaar zitten en kennis heeft van bouwtechnieken. En die het leuk vindt om vergaderingen te leiden en de verschillende activiteiten te coördineren. Liefst voor zo’n 4 tot 8 uur per week.

Dit krijg je er voor terug
- je draagt bij aan de zelfstandigheid en vrijheid van Hagenaars met een beperking
- je hebt verschillende mogelijkheden om je kennis en vaardigheden in te zetten en verder te groeien
- je werkt samen in een gemotiveerd en enthousiast team
- je maakt gebruik van secretariële ondersteuning en kantoorfaciliteiten van Voorall
- je ontvangt een onkostenvergoeding

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Margreet Roemeling, projectcoördinator, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 070 365 52 88. 

 


 

Vrijwilligersvacature: Adviesgroep Ervaringsdeskundigen Hulpmiddelen

Voorall, dé belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking, zoekt vrijwilligers die namens Voorall zitting willen nemen in een Adviesgroep Hulpmiddelen. Wil jij als gebruiker van een hulpmiddel met jouw ervaringen meedenken over het verbeteren van zorgtechnologie? Meld je dan aan voor de Adviesgroep Hulpmiddelen.

De Adviesgroep is onderdeel van de Academische Werkplaats Technologie voor Thuis (AW TvT) waar Voorall deel van uitmaakt. De Adviesgroep denkt mee over het gebruik en het verbeteren van zorgtechnologie in de stad. Het doel is om inwoners in staat te stellen met behulp van zorgtechnologie langer zelfstandig te wonen. De AW TvT zet zich in om ervaringen met het gebruik van hulpmiddelen, de kennis en de ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie te bundelen en voor iedereen begrijpelijk te maken.

De Adviesgroep is een podium om ervaringen met zorgprocessen, hulpmiddelen en technologie te delen en ruimte te bieden aan gebruikerservaringen.

Wie zoeken wij?

 • Je bent gebruiker van één of meerdere hulpmiddelen.
 • Je vindt het leuk om met andere mensen over zorg en hulpmiddelen in gesprek te gaan.
 • Je vindt het interessant om mee te denken over het toepassen van technologie om zelfstandig leven te ondersteunen.
 • Je hebt belangstelling voor hulpmiddelen voor uiteenlopende aandoeningen.
 • Je bent enthousiast en kritisch, maar je snapt dat verbeteringen vaak met kleine stapjes gaan.

Wanneer en waar?

De Adviesgroep komt ongeveer vier keer per jaar bijeen. De volgende bijeenkomst is dinsdag 14 februari 2023 in de middag. Locatie: De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 in Den Haag (onder voorbehoud).

Meld je aan

Wil je je graag inzetten voor de Adviesgroep. Meld je dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef wel aan waarom je graag in de Adviesgroep wilt zitten en welke rol jij daarin kunt vervullen. De leden van de Adviesgroep krijgen een bescheiden vergoeding. Voor vragen kan je contact opnemen met Tineke van Werven van Voorall, 070 365 52 88.

 


 

Vrijwilligersvacature: Heb jij een beperking en help jij met jouw ervaring graag een ander die ondersteuning nodig heeft? 

Ben je ook wel eens vastgelopen op het gebied van zorg, welzijn en participatie? Je herkent het vast wel: dat je niet goed weet waar je moet zijn. Of je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Echt niet leuk en heel frustrerend. Dan is het heel fijn als je ergens terecht kunt. In dit geval: misschien bij jou, als vrijwillige cliëntondersteuner. Hoe mooi is het om jouw kennis en ervaring in te kunnen zetten. Je werkt vanuit huis, op het kantoor van Voorall of vanuit een Servicepunt. Het kan allemaal, maar net wat jij prettig vindt. En natuurlijk kun je jouw kennis en vaardigheden verder vergroten bij ons.  

Geïnteresseerd? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tineke van Werven, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 070 365 52 88. 

  


  

Vrijwilligersvacature: Testers Toegankelijkheid (2 uur per week)

Voor Hagenaars met een beperking is het belangrijk dat gebouwen toegankelijk zijn. Om een nog completer beeld te krijgen van hoe het met de toegankelijkheid in Den Haag is gesteld, is Voorall op zoek naar testers (met én zonder beperking) om in koppels locaties te testen. De informatie wordt gebruikt voor de website en app 'Ongehinderd' waarmee mensen met een beperking eenvoudig kunnen zien hoe het met de toegankelijkheid van gebouwen is gesteld.

Taakbeschrijving 
Na een korte training waarin Voorall je alles uitlegt over waar je op moet letten bij het testen van gebouwen, kun je samen met een testpartner op pad. Idealiter bestaan testkoppels uit één tester met beperking en één zonder. In overleg met de projectleider ‘Toegankelijkheidsinformatie’ bepaal je de locaties die worden onderzocht. 


Profiel 

 • Je bent assertief en werkt nauwkeurig 
 • Je bent sociaal 
 • Je bent zelfstandig 
 • Je bent enthousiast gebruiker van een smartphone en/of tablet 

Je bent wekelijks 2 uur beschikbaar

 


 

Vrijwilligersvacature: Docu-alert zoekt mede-redacteur

Iets betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking? Platform VB Haaglanden heeft dringend behoefte aan versterking. Bent u woonachtig in de
buurt van den Haag en wilt u wel meedenken, -praten of -doen? Het 
Platform VB Haaglanden is een kleine netwerkorganisatie van vrijwilligers die regionaal actief zijn in de belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten.

Kijk wat het Platform zoal doet op de website: www.platformvbhaaglanden.nl

Docu-alert is een wekelijks mailbulletin met nieuws over ontwikkelingen die van belang zijn in het leven van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten. Docu-alert bestaat nu al zo’n twaalf jaar en wordt samengesteld door twee vrijwilligers, Jaap Penninga en Remmelt Kruizinga. Dit team heeft behoefte aan versterking.

Wat zijn de werkzaamheden?

 • Doornemen van het beschikbare nieuwsaanbod
 • Selectie van relevante onderwerpen
 • Schrijven van korte tekstbijdragen voor Docu-alert (incl. link naar het betreffende nieuwsbericht)
 • Meedenken over inhoud Docu-alert.

Hebt u interesse? Neem dan contact op met Platform VB Haaglanden Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 22 93 87 18.

 

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer