Met Voorall op pad

Kennis en ervaring doorgeven aan iedereen die er iets aan kan hebben. Maar eerst informatie halen bij mensen en organisaties die het kunnen weten. Goede raad geven op plaatsen waar de lijnen worden uitgezet, aan instanties die deze gebruiken voor hun beleid, zoals aan de gemeente Den Haag. Dat is wat Vooral doet. Voorall is een kenniscentrum en adviseur tegelijk.

Kennis en ervaring verspreiden
Voorall is een organisatie met verstand van zaken. We verspreiden onze kennis en geven die door aan iedereen die er iets aan kan hebben. De informatie halen we allereerst op bij mensen die zelf ervaring hebben met leven met een beperking, of bij degenen die hen vertegenwoordigen. Om van hun deskundigheid gebruik te kunnen maken, houden we stevig contact met Hagenaars met een beperking of chronische ziekte. Net zoals met de vrijwilligers die zich inzetten voor Voorall.  

Spin in het web
We gaan ervan uit dat de Hagenaars met een beperking of chronische ziekte openstaan voor wat wij te bieden hebben. En dat zij enthousiast willen meedenken. Daarom organiseren we regelmatig bijeenkomsten rond een thema of vragen we hen mee te doen aan werkgroepen. Voorall is als een spin-in-het-web.

Kenniscentrum
Natuurlijk volgen we zelf op de voet wat er gebeurt in onze stad. Welk beleid zich ontwikkelt bij de gemeente en de besluitvorming door het gemeentebestuur. Niet alleen lokaal, maar ook landelijk en in de politiek. Iedereen kan die informatie bij ons halen. Voorall is een kenniscentrum. Wij bieden onze kennis en ervaring aan alle samenwerkingspartners in de stad aan, zodat zij die kunnen gebruiken als zij keuzes maken of beleid formuleren.

Adviseur

Wat we bij Hagenaars met een beperking en al hun belangenorganisaties te weten komen, zetten we in om dingen te verbeteren: beter toegankelijk vervoer, voldoende betaalbare woonvoorzieningen of aangepaste werkplekken. Daarvoor moeten we bij de gemeente Den Haag zijn, en bij organisaties zoals zorgverzekeraars. Want daar worden de plannen gemaakt en vallen de besluiten. Ook voor mensen met een beperking. Het is dus zaak daar bij te zijn. En dat zijn we ook, namens alle mensen voor wie we werken en al de belangenorganisaties. We zijn adviseur voor de gemeente en verschillende andere instanties.

Aanjager

Voorall bevordert inclusie en gaat uitsluiting tegen. Met wat wij doen, houden wij de vaart erin om te komen tot een inclusieve en volledige toegankelijke samenleving in Den Haag. Wij dringen er daarom permanent op aan dat drempels en barrières systematisch in kaart worden gebracht; dat betere alternatieven worden aangeboden.

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer