Voorall is onmisbaar voor een inclusieve en toegankelijke stad; voor een samenleving waarin mensen met een beperking zich net als mensen zonder beperking kunnen ontwikkelen, kunnen participeren en zich verplaatsen. Daarvoor zet zij zich volledig in.

Waarom is een inclusieve samenleving belangrijk?
Iedere inwoner van Den Haag met talenten en kwaliteiten wil de kans krijgen die in te zetten en verder te ontwikkelen. Als mensen dat minder of helemaal niet kunnen doen omdat zij een beperking hebben, zullen zij zich gefrustreerd voelen, en miskend. Uiteindelijk leidt dit tot een vorm van uitsluiting. Bovendien, iemands beperking is niet een persoonlijke tekortkoming maar meer een tekortkoming van diens omgeving. Het is immers de omgeving (de openbare weg, een gebouw, een persoon met vooroordelen, etc.) die zorgt dat een beperking een beperking is. Een inclusieve en toegankelijke samenleving maakt het mogelijk dat ook mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen.

Wat doet Voorall om te komen tot  een inclusieve samenleving?
Voorall helpt de stad en de inwoners een inclusieve samenleving tot stand te brengen. Door Hagenaars met een beperking een stem te geven. Concreet verbetert Voorall de uitgangspositie van mensen met een beperking, zodat zij volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen Door elk jaar bijvoorbeeld tientallen adviezen te geven over gemeentelijk beleid, over inclusie, om de toegankelijkheid in de stad te verbeteren. Adviezen zoals: maak de openbare ruimte, openbare gebouwen en openbaar vervoer toegankelijker. Door veel testen te doen en daarna signalen af te geven aan de Cliëntenraad Sociaal Domein. Zo vragen we permanent en op diverse niveaus aandacht voor verbetering van de toegankelijkheid in de stad.
Verder informeert Voorall Hagenaars met een beperking over allerhande kwesties die hen aangaan. Zo weten ze wat er speelt in de stad.

Goede voorbeelden
Stap voor stap komt een inclusieve stad dichterbij. Het stadhuis, de stadsdeelkantoren, de servicepunten en de belangrijke toeristische voorzieningen zijn al goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van Voorall. Ook de toegankelijkheid van RandstadRail en Aveniotram (de lage-instap-tram) is goed geregeld.

Wat doet de gemeente?
Ook de gemeente Den Haag streeft naar een toegankelijke stad. En zij draagt dat uit, niet alleen in woorden, maar ook met daden. Er is nu een coördinerend wethouder Toegankelijkheid, die het gemeentelijk beleid op dit terrein aanstuurt. Er loopt sinds 2021 een bewustwordingscampagne die bevordert dat inwoners meer en beter rekening houden met mensen met een beperking. En het nieuwe samenwerkingsverband  Alliantie Toegankelijk Den Haag helpt bedrijven hun toegankelijkheid te verbeteren.

Nog veel te verbeteren
Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin barrières voor mensen met een beperking zoveel mogelijk zijn of worden weggenomen. Er is nog veel werk te doen om de stad inclusiever te maken: straten toegankelijker, bijvoorbeeld bij kruispunten in shared-space- en winkelgebieden; het openbaar vervoer nog toegankelijker voor mensen met een elektrische rolstoel bijvoorbeeld; en nog toegankelijker openbare gebouwen zoals sportvoorzieningen, cultuurcomplexen en horecavoorzieningen. Maar toegankelijkheid heeft ook betrekking op de arbeidsmarkt, de zorg en de woningmarkt. Op deze terreinen is nog veel verbetering mogelijk.

Wat kun je zelf doen?
Iedere inwoner van Den Haag kan signalen van ontoegankelijkheid en uitsluiting aan Voorall melden (telefonisch 070 365 52 88 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Wij gaan daarmee aan de slag om te bevorderen dat de hindernis of barrière wordt weggenomen. Hagenaars kunnen ook vrijwilliger worden, om te helpen in de TestTeams van Voorall bijvoorbeeld.

 

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Het VN-verdrag Handicap geldt sinds  2016. Het doel ervan is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Dat zij in de samenleving kunnen meedoen zoals ieder ander. Want in een inclusieve samenleving kan ieder mens, met of zonder beperking, meedoen en wordt niemand op grond van zijn/haar beperking buitengesloten.

Inclusief beleid

Aan de basis van inclusie staat inclusief beleid. Dit betekent dat beleidsmakers rekening houden met de eventuele gevolgen van besluiten voor mensen met een beperking, in alle fasen van de beleidsontwikkeling. Het ministerie van VWS is er verantwoordelijk voor dat het verdrag juist wordt uitgevoerd. Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de uitvoering van het verdrag.

Gemeenten hebben vrijheid

Het verdrag gaat over allerlei onderwerpen die te maken hebben met het dagelijkse leven: onderwijs, gezondheidszorg, wonen, werk, sport en cultuur. Gemeenten kunnen zelf te bepalen hoe zij het verdrag inzetten. Wel zijn ze verplicht om in beleidsplannen voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet te melden hoe het VN-verdrag vorm krijgt.

Niets over ons zonder ons

Niet alleen de rijksoverheid en de gemeenten moeten zich inzetten voor een inclusieve samenleving. Ook lokale belangenorganisaties (zoals Voorall), Wmo-raden en mensen met een beperking zelf kunnen meehelpen. Om te komen tot inclusie op alle terreinen is het essentieel mensen met een beperking te betrekken. Niet voor niets is het motto van het VN-verdrag ‘Niets over ons zonder ons’.

Meer informatie over het VN-verdrag: https://coalitievoorinclusie.nl/informatie-over-inclusie/informatieverzamelpunt/korte-beschrijving-vn-verdrag/

 

 

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer