Voorall zet zich in voor Hagenaars met een beperking

Over Voorall

Stichting Voorall is dé belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking. Wij geven mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of een chronische ziekte een stem.

Mensen met een fysieke of zintuiglijke beperking willen, net als ieder ander, meedoen in de samenleving en regie houden over hun eigen leven. Goede toegankelijkheid is daarvoor een voorwaarde. Dit vraagt betrokkenheid en inzet van gemeente, organisaties, bedrijven en inwoners. Voorall helpt hen daarbij.

Het werk van Voorall is gericht op het wegnemen of verkleinen van hindernissen. Voorall stelt adviezen op, test de toegankelijkheid, doet onderzoek, is een kenniscentrum op het terrein van toegankelijkheid en behartigt belangen. Mede door de inzet van Voorall is er steeds aandacht voor het verbeteren van de toegankelijkheid.

Het werk van Voorall is erg belangrijk omdat er ongeveer 80.000 tot 100.000 inwoners in Den Haag met een beperking of chronische ziekte zijn. En hun aantal groeit. Door Voorall hebben deze inwoners een aanspreekpunt en een plek waar zij met signalen terecht kunnen.

Ervaringsdeskundigen onmisbaar

Het team van Voorall bestaat uit beroepskrachten en meer dan 100 vrijwilligers (die vaak ervaringsdeskundig zijn). Onze vrijwilligers vertegenwoordigen de stichting in de stad en zij geven door wat zij zien, horen en/of meemaken. Zij helpen zo niet alleen zichzelf, maar ook andere inwoners met een beperking. Ervaringsdeskundigen zijn een onmisbare schakel in het streven naar een inclusieve en toegankelijke stad.

Wat doet Voorall?

Alle inspanningen van Voorall zijn erop gericht een inclusieve samenleving te realiseren. Dat is een samenleving waarin barrières zoveel mogelijk zijn weggenomen en het verbeteren van toegankelijkheid steeds voldoende aandacht krijgt. Toegankelijkheid gaat over de openbare ruimte en openbare gebouwen, maar ook over websites. In een inclusieve samenleving zijn er geen vooroordelen over mensen met een beperking en worden inwoners niet op hun beperking aangesproken. Kortom, wij streven ernaar dat mensen met een fysieke of zintuiglijke beperking volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.

Activiteiten

Voorall doet er alles aan om Den Haag zo toegankelijk mogelijk te maken voor Hagenaars met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of een chronische ziekte. Zodat zij net zoals mensen zonder beperking zich vrij kunnen bewegen in de stad, regie houden over hun eigen leven en volop meedoen in de samenleving. Om dat voor elkaar te krijgen organiseren we jaarlijks tientallen activiteiten, maken we onderwerpen bespreekbaar en brengen we mensen met en zonder beperking met elkaar in contact. Een greep hieruit:

Collectieve belangenbehartiging

Jaarlijks geeft Voorall tientallen adviezen over hoe de toegankelijkheid van de stad kan worden verbeterd. Die adviezen gaan over allerlei aspecten van het leven. Denk aan winkelstraten, musea, parken, stembureaus en het strand. Ook voert Voorall vaak testen uit om de kwaliteit van toegankelijkheid te beoordelen.

Ervaringstours

Om echt mee te kunnen praten over hoe het is om te leven met een beperking moet je het eigenlijk zelf ervaren. Voorall biedt om die reden regelmatig ervaringstours aan. Onder begeleiding stapt iemand zonder beperking in een rolstoel en beleeft barrières die mensen met een beperking in het dagelijks leven ervaren. Een ervaringstour draagt bij aan bewustwording van het feit dat de stad niet voor iedereen vanzelfsprekend toegankelijk is. > Scholenbezoek Voorall geeft jaarlijks op tientallen basisscholen uitleg over leven met een beperking. Voorall neemt met deze workshops vooroordelen en barrières bij kinderen weg zodat zij geen negatieve gevoelens hebben in het contact met mensen met een beperking. Kijk voor meer informatie op de website: www.hoegajijmetmijom.nl

Ontmoetingscafé

Regelmatig organiseert Voorall ontmoetingcafés. Wij doen dit op verschillende plekken in stad. Tijdens het ontmoetingscafé ontmoeten mensen met en zonder beperking elkaar en worden persoonlijke ervaringen uitgewisseld, signalen afgegeven en problemen bespreekbaar gemaakt. > Kenniscentrum Met behulp van de ervaringsdeskundigen verzamelen we informatie over alle aspecten die te maken hebben met leven met een beperking. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over welke plekken in Den Haag toegankelijk zijn, hoe je aan ondersteuning kan komen, hoe je je gebouw toegankelijk kan maken etc. Kijk voor meer informatie op de website: www.allemaalhagenaars.nl

Cliëntondersteuning

Vrijwilligers van Voorall ondersteunen Hagenaars met een hulpvraag bij hun contact met de gemeente of andere instelling. Sommige mensen vinden formulieren te ingewikkeld of durven geen contact te zoeken met een instelling. De cliëntondersteuners van Voorall hebben het allemaal zelf meegemaakt en kunnen door hun eigen ervaring anderen goed op weg helpen. Speciaal voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn organiseert Voorall wekelijks een spreekuur. Kijk voor meer informatie op de website: www.onzeervaringhelptjouverder.nl

Kennismaken met het openbaar vervoer

Voorall biedt coaching aan mensen die (opnieuw) willen leren gebruik maken van het openbaar vervoer. Een ervaren trainer gaat diverse keren samen met de cursist op stap om elk aspect van reizen met tram en/of bus (opnieuw) te leren.

Digitaal advies

Voorall helpt organisaties bij het toegankelijker maken van hun digitale communicatie. Jaarlijks testen wij groot aantal websites en adviseren we hoe die websites voor mensen met een visuele beperking beter toegankelijk kunnen worden gemaakt.

Bouwkundig advies

Organisaties en bedrijven kunnen een beroep doen op het Toegankelijkheidsfonds van de gemeente. Zij kunnen dan in aanmerking komen voor een financiële bijdrage voor het verbeteren van de toegankelijkheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor sportclubs, theaters en musea, maar ook voor horecazaken. Voorall kan de aanvrager desgewenst ondersteunen en adviseert de gemeente of een aanvraag bouwkundig uitvoerbaar is.

Toegankelijkheidsinformatie

Met de website www.onbeperktopstap.nl laten we zien welke locaties toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Informatie die op de website is te vinden, gaat onder meer over de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen, zwembaden, sportcomplexen, theaters, musea, horecagelegenheden, etc.

Projectgroepen

Voorall heeft diverse projectgroepen die vanuit specifieke deskundigheid adviezen uitbrengen. Er zijn projectgroepen op het terrein van openbaar vervoer, openbare ruimte en openbare gebouwen.

TestTeams

TestTeams van Voorall bestaan uit vrijwilligers met een beperking. Zij testen de toegankelijkheid van locaties in de stad. De beheerder of eigenaar van de locatie ontvangt de resultaten van de test in een testverslag met foto’s en adviezen.

Voorall Academie

Voorall organiseert workshops over onderwerpen die voor Hagenaars met een beperking interessant, leerzaam of inspirerend zijn. Het gaat hierbij om persoonlijke ontwikkeling, ontspanning, zelfexpressie en zelfbewustzijn voor mensen met een beperking.

Jongerenplatform Onbeperkt Haags

Ook jongeren krijgen via Voorall een stem. Op het platform Onbeperkt Haags staat allerlei informatie die voor jongeren met een beperking interessant is. Kijk voor meer informatie op de website: www.onbeperkthaags.nl

I-team

Voorall heeft een eigen innovatieteam. Dit I-team brengt adviezen uit over (technische) hulpmiddelen en innovatieve toepassingen voor thuis en voor de openbare ruimte. Het team is regelmatig gesprekspartner voor gemeentelijke initiatieven en innovatieve bedrijven.

Kijk voor het actuele overzicht van activiteiten op www.voorall.nl.

 

Steun ons via de Vrienden van Voorall

De stad inclusief en toegankelijk krijgen, kost veel tijd en geld. Voorall krijgt financiële ondersteuning van de gemeente Den Haag. Met die subsidie kunnen wij helaas niet alles doen wat we zouden willen, er is meer nodig. Daarom is er de Stichting Vrienden van Voorall. Een stichting die Voorall financieel ondersteunt bij projecten. Vrienden van Voorall is een ANBI-stichting. Dat betekent dat schenkers hun donatie mogen aftrekken van de belasting.

Als je het werk van Voorall wilt ondersteunen, kun je een bijdrage overmaken naar banknummer NL54 INGB 0005 1327 73 onder vermelding van ‘Bijdrage voor de Vrienden van Voorall’.

Wat kun je zelf doen?

Het toegankelijk maken van de stad is te belangrijk om aan de gemeente of bedrijven over te laten. Iedere Hagenaar kan meehelpen! Je kunt bijvoorbeeld signalen van ontoegankelijkheid en uitsluiting aan Voorall melden. Wij gaan daarmee aan de slag om te bevorderen dat hindernissen of barrières worden weggenomen. Je kunt je ook als vrijwilliger inzetten voor Voorall, bijvoorbeeld bij een testteam.

Contact

Wil je meer weten over Voorall? Hieronder vind je onze contactgegevens:

Van Diemenstraat 196

2514 VH Den Haag

070 365 52 88

www.voorall.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer