Wim Carabain

Namens het team wens ik alle lezers van deze nieuwsbrief ‘Voorall(e) Hagenaars’ een mooi 2023 toe. De feestdagen liggen weer achter ons. Een nieuw jaar is een mooie aanleiding om met nieuwe energie het leven vorm te geven. Sommige dingen blijven lastig of ingewikkeld. Daar verandert een jaarwisseling niets aan. Voor het team van Voorall geldt dat we uitgerust en met nieuwe energie ons jaarplan 2023 gaan aanpakken en weer veel voor Hagenaars met een beperking of chronische aandoening willen betekenen.

De coronacrisis ligt gelukkig achter ons. Het is moeilijk voor te stellen dat we een jaar geleden in een strenge lockdown zaten die onze bewegingsvrijheid enorm beperkte. Die periode was voor velen uit de achterban van Voorall een zware en voor sommigen zelfs een ondragelijke periode. Gelukkig kunnen we ons nu weer vrij bewegen. We kunnen elkaar weer ontmoeten en we kunnen weer samen een vuist vormen om ontoegankelijkheid in de stad tegen te gaan.

Met veel enthousiasme heeft het team van Voorall in 2022 samen met de vrijwilligers talrijke activiteiten georganiseerd. Dat enthousiasme was er ook bij de deelnemers. De themabijeenkomsten, informatiebijeenkomsten, ontmoetingscafés en allerlei andere activiteiten werden namelijk heel goed bezocht. Ook zijn er weer diverse testen uitgevoerd, beleidsadviezen opgesteld en hebben we de website gemoderniseerd. Kortom, Voorall was al snel na de lockdown back in business.

Voor 2023 staan er ook weer mooie activiteiten op het programma. Het spoorboekje voor Voorall is een jaarplan dat samen met een groep vrijwilligers tot stand is gekomen. Dit jaar bevat het jaarplan een opsomming van niet minder dan 95 prestatievelden. Onderdelen hiervan zijn bijvoorbeeld het uitvoeren van testen, het opstellen van adviezen, het bezoeken van basisscholen en de organisatie van de Onbeperkt070-prijs. In de loop van januari worden ook de website en app ‘Onbeperktopstap.nl’ operationeel. Dit is een instrument om Hagenaars en mensen van buiten de stad te helpen bij het vinden van toegankelijke winkels, voorzieningen, horeca, parkeerplaatsen en toiletten. Het mooie van deze app is dat gebruikers zelf informatie kunnen toevoegen. Dat betekent dat iedereen kan helpen om zoveel mogelijk informatie over toegankelijke voorzieningen te ontsluiten. Uiteraard gaan we ons ook weer inzetten om de toegankelijkheid van de stad verder te verbeteren en gaan we ook bekendheid geven aan de mogelijkheid om gratis vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuning te krijgen die ervaringsdeskundigen van Voorall aan inwoners met een beperking aanbiedt.

Voor ons succes zijn we niet alleen afhankelijk van gemeentelijke subsidie, maar ook van het enthousiasme van de vrijwilligers. Die betrokkenheid was ook weer duidelijk voelbaar tijdens onze laatste Vrijwilligersdag in december. Klik hier voor de foto’s. Ruim 100 vrijwilligers zetten zich dagelijks, wekelijks of maandelijks in om betere toegankelijkheid en inclusie hoog op allerlei agenda’s te krijgen. Zij bepalen de zichtbaarheid en het gezicht van Voorall in de stad. Wij hopen dat de vrijwilligers zich blijven inzetten van Voorall en we hopen in 2023 ook weer nieuwe vrijwilligers te mogen verwelkomen.

 

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer