headerafbeelding

 

Eén op de vijf Hagenaars heeft een lichamelijke of verstandelijke beperking. Zij ondervinden vaak problemen met de toegankelijkheid van gebouwen, diensten en activiteiten. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat iedereen in de stad kan meedoen.

Daarom start vandaag (maandag 20 september) de bewustwordingscampagne ‘Allemaal verschillend. Allemaal Haags.’Hagenaars met een beperking zijn het gezicht van de campagne. Onder het motto ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’ laten zij goede voorbeelden zien op het gebied van toegankelijkheid in de stad.

Kavita Parbhudayal, coördinerend wethouder toegankelijkheid: "Den Haag biedt een zeer breed aanbod van toegankelijke sport-, spel- en culturele activiteiten. Een mooi voorbeeld zijn de speeltuinen waar kinderen met én zonder beperking samen kunnen spelen. Of de Mobilitheek, waar je sporthulpmiddelen kunt lenen. Den Haag is goed op weg, maar er kan nog meer. En iedereen kan daar een steentje aan bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan een menukaart in braille, of zorgen dat je fiets of scooter de stoep niet blokkeert voor mensen met een scootmobiel of kinderwagen".

#AllemaalHaags

In aanloop naar de Week van de Toegankelijkheid (4-8 oktober) start de bewustwordingscampagne met vier Hagenaars met een beperking in de hoofdrol. Zij laten zien waar zij zich in de stad welkom voelen. Zij zijn allemaal verschillend, en allemaal Haags. Op allemaalhaags.nl staan goede voorbeelden en tips om samen (inwoners, bedrijven, winkels, scholen, horeca, openbaar vervoer) werk te maken van een stad zonder fysieke, sociale en digitale drempels.

Raad het gebaar

Onderdelen van de campagne zijn een vlogestafette met goede Haagse voorbeelden en opvallende bewustwordingsacties rond speciale dagen. Zo kan op de Dag van de Gebarentaal (23 september) het winkelend publiek in de Grote Marktstraat meedoen aan ‘raad het gebaar’. Met deze acties wil de gemeente iedereen (inwoners, bedrijven, winkels, scholen, horeca, openbaar vervoer) bewuster maken van ieders eigen rol in het toegankelijk houden of maken van de stad.

‘Allemaal Verschillend. Allemaal Haags.’ is te volgen via Facebook en Instagram.

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer