headerafbeelding

0 Foto Mobilitheek

In januari is de Mobilitheek in de Sportcampus (Zuiderpark) officieel geopend. Het uitlenen van beweeg- en sporthulpmiddelen gebeurt al sinds mei 2021 maar dat moest als gevolg van coronamaatregelen op een laag pitje starten. Dit jaar wordt benut om de bekendheid van de Mobilitheek te vergroten zodat Hagenaars deze prachtige voorziening eenvoudig weten te vinden. We spreken met Kim Hameete van Voorall en Simone Hoek van Basalt. Zij zijn nauw betrokken bij de realisatie van de Mobilitheek. Kim coördineert het project en Simone doet de consulten met cliënten.

Regelmatig bewegen en sporten is voor alle inwoners van Den Haag belangrijk. Ook voor Hagenaars met een beperking. Voor deze groep is bewegen en sport echter geen vanzelfsprekendheid. Kim: ‘Samen wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn. Dit verklaart waarom samenwerking tussen de Mobilitheek en het Beweegloket zo belangrijk is. Bij het beweegloket gaat het namelijk om het adviseren over iemands mogelijkheden. En een spreekwoordelijk deurtje verder kan iemand dan geholpen worden met een hulpmiddel. Beide voorzieningen zijn namelijk in de Sportcampus gehuisvest. Daar worden ook de consulten met belangstellenden gehouden.’

Simone: ‘Het is superleuk om mensen die een beweeg- of sportvraag hebben te helpen. Mensen nemen contact op met de Mobilitheek door een mail te sturen. Er wordt vervolgens een afspraak gemaakt en ik neem dan ruim de tijd om met die inwoners te verkennen hoe we iemand zo goed mogelijk kunnen helpen. Een consult duurt daarom vaak ruim een uur. Vaak is er nog een tweede gesprek nodig. Een hulpmiddel moet immers wel goed worden afgesteld en precies aan de wensen voldoen.’

Kim: ‘Cliënten weten niet dat er achter de Mobilitheek een hele organisatie zit. Er is regelmatig afstemmingsoverleg met de gemeente, de Haagse Hogeschool, Basalt en Voorall. Er wordt gesproken over de collectie hulpmiddelen, de taakverdeling en hoe de Mobilitheek en het Beweegloket goed kunnen samenwerken. Alle partners zijn onmisbaar. Zo zorgt Basalt voor het uitvoeren van de consulten en de Hogeschool voor studenten die via een stageopdracht aan de Mobilitheek zijn verbonden. Om de samenwerking tussen het Beweegloket (dat in dezelfde ruimte is gevestigd) en de Mobilitheek verder te intensiveren verkennen we nu of het beheer van de Mobilitheek kan worden ondergebracht bij SGK. Het Beweegloket wordt al vanuit SGK aangestuurd en door bundeling kan de dienstverlening aan Hagenaars met een beperking verder worden geprofessionaliseerd.’

Simone: ‘We zijn er ontzettend trots op dat we al ongeveer 20 hulpmiddelen in voorraad hebben. Dat varieert van driewielfietsen, sportrolstoelen tot handbikes. De uitleenperiode van een hulpmiddel wordt in overleg afgesproken, maar is in de regel maximaal vier weken. Doorgaans kan binnen vier weken worden bepaald of het hulpmiddel geschikt is.’

Bij Voorall is men van mening dat de Mobilitheek pas een succes is als er na de kennismakingsperiode van een aantal weken ook vervolg kan worden gegeven aan iemands beweeg- of sportwens. Kim: ‘Dat is niet eenvoudig. Sommige hulpmiddelen worden verstrekt door de Wmo, andere door de zorgverzekeraar en weer andere moeten inwoners zelf aanschaffen. Mensen die de eventuele aanvraagprocedure niet zelf kunnen doen, verwijzen wij door naar een van de Servicepunten van de gemeente of naar Voorall waar ze door een onafhankelijke cliëntondersteuner worden geholpen. De toegevoegde waarde van de Mobilitheek is echter pas goed zichtbaar als er een gesloten keten is tussen de kennismaking en uiteindelijk permanent gebruik van een hulpmiddel. Het is daarbij niet van belang of het hulpmiddel iemands bezit is of in bruikleen is voor ons niet relevant.’

Elke cliënt vraagt een specifieke benadering en behandeling. Simone heeft in haar functie bij het Beweegloket de verantwoordelijkheid voor de mensen met een fysieke beperking of chronische ziekte. Haar collega Soraya Samuels is gespecialiseerd in mensen met psycho-sociale problematiek, een verstandelijke beperking of auditieve of visuele beperking. Bij het Beweegloket kunnen mensen dagelijks terecht met vragen. Simone: ‘Steeds vaker blijkt dat het Beweegloket en de Mobilitheek niet zonder elkaar kunnen. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille.’

Kim: ‘We hebben met alle betrokken organisaties afgelopen jaar keihard gewerkt om de Mobilitheek tot een waardevolle voorziening in de stad te maken. Nu komt het aan op het genereren van meer bekendheid. De mobilitheek is een waardevolle stedelijke voorziening voor inwoners met een beperking. Daar komt bij dat bewegen en sport voor Hagenaars met een beperking ongelooflijk belangrijk is. Alle samenwerkingspartners willen daar graag een bijdrage aan leveren.’

Meer informatie over de Mobilitheek is te vinden op de website www.mobilitheek.nl
Een afspraak kan worden gemaakt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wim Carabain

Contact

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
info@voorall.nl

 

Blijf op de hoogte!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer